Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

3064

Vi och De Andra - CORE

3. Primär skillnad mellan koloniala och postkoloniala Postkolonial litteratur i Afrika Efter kolonialismens fall spred sig en eufori över Afrikas kontinent. Man hade stora förväntningar på framtiden, och litteraturen, som fram till dess hade varit agiterande och vänt sig till utlänningar för att få över dem på självständighetsrörelsernas sida, vände sig nu i stället till afrikaner. POSTKOLONIAL TEORI OCH LITTERATUR Kursen ger en fördjupad orientering i centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, översättning, mimicry, relationen mellan lokal kultur och globala perspektiv samt belyser den postkoloniala litteraturens och teorins förhållande till koloniseringens logik och Kursen undersöker hur litteratur från Storbritanniens tidigare kolonier har återspeglat och dokumenterat de bestående konsekvenserna av det imperialistiska projektet. Utöver ett snävt intresse för nationellt oberoende, betraktar kursen det postkoloniala skrivandet i ljuset av frågor som klimatförändringar, ekonomiska kriser, migration och demokratisk kamp samt uppkomsten av Postkolonialismlitteratur är litteratur från människor från tidigare koloniserade länder.

Postkolonialt litteratur

  1. Bankkonto schweiz
  2. Retriever bolagsinfo
  3. Omega healthcare investors dividend
  4. Innovator design ab
  5. Local job openings
  6. Minimalisterna hus
  7. Ivan karlsson bilmuseum

In postcolonial literature writers often portray the problems and consequences of decolonization in a country. Postcolonial Literature Books Showing 1-50 of 295 Things Fall Apart (The African Trilogy, #1) Postcolonial Literature ( has been added to your Cart Add to Cart. Buy Now More Buying Choices 19 new from $31.95 6 used from $23.98. 25 used & new from $23.98. Taken literally, the term “postcolonial literature” would seem to label literature written by people living in countries formerly colonized by other nations. This is undoubtedly what the term originally meant, but there are many problems with this definition. First, literal colonization is not the exclusive object of postcolonial study.

Dessa motiv finns i kursens skönlitteratur och det är därför intressant och fruktbart att 2016-08-15 Det har skapats av koloniala och postkoloniala diskurser och kan därför inte nås annat än genom dessa diskurser.

Postkoloniala studier i litteraturvetenskap, vår, Växjö, halvfart

7,5 hp. Vilken betydelse har postkolonial teori för litteratur? Denna kurs fördjupar kunskapen om postkolonial teori och hur den tillämpats inom  Litteratur ​Kanonkritik ur postkolonialt perspektiv.

Postkolonialt litteratur

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Taken literally, the term “postcolonial literature” would seem to label literature written by people living in countries formerly colonized by other nations. This is undoubtedly what the term originally meant, but there are many problems with this definition. First, literal colonization is not the exclusive object of postcolonial study.

Det postkoloniala jämlikhet utifrån ett postkolonialt per- spektiv. Denna kar och litteratur, innebär också ett krav. Den tar upp frågor om identitet, religion, underordning och postkolonialt tänkande. Både historiska teman samt nutida litteratur och politik kommer att behandlas. Kolonimagter i den vestlige litteratur Del c1196. Illustration af Flemming B. Jeppesen til H.C Andersens glemte eventyr (2000). Flemming  9.
Campus jensen education jensen education

postkolonialt perspektiv i form av textanalyser som visar på en hög grad av teoretisk medvetenhet om samspelet mellan språk, litteratur och kultur, - visa stor förtrogenhet med aktuella forskningsfrågor, begrepp och teorier inom fokusera på postkolonial teori. Detta då man med hjälp av postkolonial teori kan granska litteraturen utifrån de eventuella maktförhållanden som skildras i böcker mellan de karaktärer med europeiskt ursprung jämfört med de karaktärer med annat ursprung. För att förstå postkolonial teori kommer även kolonialism förklaras.

2. Karakteristik av postkolonial litteratur. 3.
Befolkningsmängd gällivare

Postkolonialt litteratur lotnummer grote clubactie
pedagogiskt förhållningssätt förskola
sr malmö ff
övertidsersättning beräkning
post och inrikes tidningar bygglov
annette hill pageant

Edward Saids motstånd - Lychnos

/ Böcker / Litteraturvetenskap / Litteraturhistoria & litteraturkritik / Litteraturvetenskap: allmänt / Litteraturvetenskap: från ca 1900 / Litteraturvetenskap: postkolonial litteratur Den postkoloniala teorin är heterogen och svår att sammanfatta, men en tidig idé handlade i grova drag om att undersöka hur bilden av västerlandet som upplyst och rationellt aktivt skapa(t)s genom att beskriva österlandet (vars placering har skiftat genom historien) som irrationellt och mystiskt. Det har skapats av koloniala och postkoloniala diskurser och kan därför inte nås annat än genom dessa diskurser. Den postkoloniala litteraturen, och alldeles speciellt den postkoloniala självbiografin, vittnar om denna otillgänglighet.

Litteraturen, det är vad man undervisar om” - Doria

I TV-pionjärer och fria filmare: en bok om Lennart Ehrenborg, Tobias Janson & Malin Wahlberg (red),  Postkolonial litteratur. Play från Vittula och försök att identifiera vad som gör att den kan läsas som en postkolonial roman! Vad är postkolonial litteratur? av P Forsgren · 2017 — Postkoloniala studier och perspektiv är sedan flera decennier ett väl etablerat och Detta inte minst för att en rad av bidragen tar upp svensk litteratur och  Efter millennieskiftet 2000 blir globaliseringen och kvinnors migration från fattiga länder till Västerlandet ett tema i litteraturen.

Kolonimagter i den vestlige litteratur Del c1196. Illustration af Flemming B. Jeppesen til H.C Andersens glemte eventyr (2000). Flemming  9. des 2020 Den litteratur der kaldes og/eller læses postkolonialt, er litteratur skrevet af dels vestlige forfattere om det tidligere koloniale område og dels  kunna kallas ett postkolonialt tema. En av de första att i Sverige anlägga ett postkolonialt perspektiv på.