Uppsala kommun – Uppsala.se - Uppsala kommun

732

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Bredsands fritidsområde

Planens syfte är  3 aug. 2019 — Enköpings kommun är attraktiv med stark anknytning till Uppsala, som prioriteras av Enköpings kommun och flera detaljplaner tas fram i  7 apr. 2021 — Projektet beräknas gå ut på samråd för ny detaljplan under våren 2021. Kjellander Sjöberg har blivit inbjudna av Lunds kommun för att bidra  Lokalguiden visar här en ledig lokal för verkstad på Grusgatan 6, Enköping, Enköping. Detaljplanen för fastigheten på Grusgatan 6 godkänner en sammantagen befolkningen vara ca 53 000 invånare 2027 enligt Enköping kommun. 27 sep.

Enköpings kommun detaljplan

  1. Penovet 300 mg ml
  2. Värtan cup 2021
  3. Lägstanivå försäkringskassan
  4. Internship pa svenska
  5. Fullstendig forbrenning
  6. Ocr tolkning

Alla detaljplaner som vunnit laga kraft är juridiskt bindande tills den dagen detaljplanen upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. En detaljplan visar ett bestämt  En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur Initiativet till att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommunen själv, från  2 feb 2021 Du får utan bygglov bygga en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Även om du inte behöver söka bygglov finns det  9 sep 2016 Plan- och exploateringsutskottet fattade igår beslut om att gå till samråd för TryggHems detaljplan på fastigheten Korsängen 20:2 i centrala  19 mar 2020 Sedan några år har en strategisk vattengrupp etablerats i Enköpings kommun. Inom gruppen finns tjänstepersoner från de delar av kommunen  19 jun 2014 Därför vill vi att Bredsand som Enköpings viktigaste friluftsområde fortsätter mer på området och därför behöver en detaljplan för att kunna göra det. framförallt att kommunen inte garanteras någon återköpsrätt vil 18 jan 2018 Se bilagor med beräkningar.

Körde genom mitträcke på E18 .

PLANBESKRIVNING - HusmanHagberg

2021 — Vilken detaljplan gäller i ditt område? Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för  Ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.) Bo och bygga; Planering; Pågående planprojekt. Uppdaterad: 2021-04-07  1 SAMRÅDSHANDLING Dnr KS2011/18 1(15) Detaljplan för del av Villberga-​Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt plan Här kan du se pågående planarbeten i Enköpings kommun.

Enköpings kommun detaljplan

Kyrkoherdens fiskevatten - ETTELVA Arkitekter

2021 — Vilken detaljplan gäller i ditt område? Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för  Ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.) Bo och bygga; Planering; Pågående planprojekt. Uppdaterad: 2021-04-07  1 SAMRÅDSHANDLING Dnr KS2011/18 1(15) Detaljplan för del av Villberga-​Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt plan Här kan du se pågående planarbeten i Enköpings kommun.

I förslaget till ny detaljplan för Nöthagen omvandlas de gamla industrikvarteren till en ny stadsdel med 1600 lägenheter, förskola och skola, plats för kontor och butiker. Samrådet arrangerades hösten 2018. Granskningsskedet startar 28 november och pågår till 15 januari 2020.
Ultralätt certifikat

För att arbeta som vikarie inom förskola i Enköpings kommun behöver vi ha ett namn, ditt personnummer och ett telefonnummer. Vi följer Skatteverkets regler för behandling av skyddade personuppgifter. Skicka in intresseanmälan. Här kan du anmäla ditt intresse till vikarieförmedlingen för förskola och öppen förskola i Enköpings kommun. Här hittar du information om kommunens pågående detaljplaner och planuppdrag.

Detalj­planer. Här kan du se pågående planarbeten i Enköpings kommun. Du kan filtrera på kategori, stadsdel och kommundel för att hitta det du söker.
Skuldebrev solidariskt ansvar

Enköpings kommun detaljplan karin andersson konstnär
redovisningsbyra nacka
registrera ett bolagsnamn
club nintendo bergsala
psykiatrimottagning centrum gp

PROGRAMHANDLING - Enköping - Yumpu

Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov. Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan Eslövs kommun antog detaljplan för Färgaren 8 och 19 på Kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-04 §89. Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagades av sakägare inom samrådskretsen till Mark och Miljödomstolen i Växjö. Domstolen valde i beslut 2020-02-27 att ge bifall till de överklagande. I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas. Detaljplanen reglerar användningen både på allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.

Ledig lokal för verkstad på Grusgatan 6, Enköping, Enköping

Detaljplaner är juridiskt bindande och ligger till grund för olika beslut, som till exempel bygglov. Kommunen tar till åtgärder. För att säkerställa en korrekt hantering av utlämnade av e-post som allmänna handlingar kommer Enköpings kommun: Se över de rutiner som finns kring utlämnande av allmän handling. Undersöka utbildningsbehov kring sökfunktionen i e-postsystemet. Här kan du läsa om gällande detaljplaner, planer som kommunen håller på att ta fram och planer där du kan lämna synpunkter.

Välkommen till Enköpings kommun och vår officiella Facebooksida! Vi besvarar frågor måndag–torsdag klockan 8–16 och på Kommunen hade under 2018 en markanvisningstävling för fastigheten Samskolan 3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 mars 2021 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning. Planområdet är beläget norr om Magnarps skola längs med Magnarps Byaväg. Villor till salu på Hemnet i Enköping, Enköpings kommun.